Bilgi Üniversitesi + Uluslararası Gençlik Vakfı + Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı: Genç Sosyal Girişimci Ödül Yarışması, son başvuru tarihi  23.09.2018
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation) ve Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı (Laureate International Universities) işbirliğiyle düzenlenen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödül Yarışması’nın 2018 yılı çağrısına başvurular devam etmektedir. BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri, YouthActionNet® programının bir iştirakidir. Sosyal Girişimci Ödül Yarışması Yarışmanın amacı, gençlerin içinde bulundukları toplumun pozitif değişiminde liderlik üstlenmelerini sağlamak ve destek olmaktır. Yarışmaya halihazırda sosyal fayda sağlamış projeler ile katılım sağlanabilmekte olup fikir aşamasında olup henüz sosyal bir fayda sağlamamış olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Sosyal Girişimcilik: Sosyal girişimci, kâr etmeyi amaçlayan ama elde ettiği kârı, topluma fayda üretmek için kullanan girişimcidir. Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunların çözümünde serbest piyasa esaslı yöntemleri benimseyen bir yaklaşımdır. Sosyal girişimler, ticari olarak kurulan ama amacı toplumsal sorunlara çözüm getirmek olan girişimlerdir.
 
Son başvuru tarihi: 23 Eylül 2018, Pazar
İnternet sitesi: http://www.bilgiggo.org/