(IPA II): STK'ların kapasitelerinin arttırılması ile kamu kurumlarıyla ve kendi aralarındaki işbirliği ve ağların geliştirilmesine yönelik proje teklif çağrısı, son başvuru tarihi: 06.10.2017
 
 
 
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Destek Programı II (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA II) kapsamında “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı (CSO Partnerships and Networks on Strengthening Cooperation Between Public Sector and CSOs Grant Scheme)" adlı bir adlı bir proje teklif çağrısı ilan edilmiştir. Proje Teklif Çağrısının amacı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşları ile aktivistlerin kapasitelerini ve aralarındaki ağları geliştirmektir. Başvuru Sahipleri, en az 2 Eş-başvuru Sahibi (Ortak) ile birlikte başvuruda bulunabilirler. Teklif çağrısının genel koordinasyonundan Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olup proje teklif çağrısı kapsamında sözleşme makamı olarak desteklenen projelerin idari ve mali uygulamasından sorumlu kurum Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB). Çağrı kapsamında ilk olarak Ön Teklifler değerlendirilecek olup kabul edilen başvuru sahipleri Tam Başvuru Formlarını sunmaları beklenilecektir. Başvuruların uyguluk kontrolü, Tam Başvuru Formlarının değerlendirilmesini müteakiben gerçekleştirilecektir.
Öncelik alanları: Proje tekliflerinin aşağıda yer alan öncelik alanlarından en az ikisinin kapsamına girmesi beklenmektedir.
Son başvuru tarihi: 6 Ekim 2017, Cuma (saat 17.00)