İŞKUR: Engellilerin Mesleki Eğitimi ve Rehabilitasyonu, İstihdamları için gerekli Destek Teknolojileri ile İşe Adaptasyonlarına yönelik proje destek çağrısı
 
 
İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlülere yönelik Proje Destekleri Programı kapsamında 2020-1 çağrısına başvurular devam etmektedir. Bu programa, tüzel kişiliği olan tüm kurumlar (özel sektör kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vd.) başvuru yapabilmektedir. Program, “Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmaları”, “Korumalı İşyerleri Desteği” ile “Engellilerin Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyonları, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanması ve Destek Teknolojilerinin kullanılması“ şeklinde üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bu duyuru, Engellilerin Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyonları, İşe ve İşyerine Uyumlarının Sağlanması ve Destek Teknolojilerinin kullanılması destekleri hakkındadır. Bu başlık altındaki desteklerin amacı, Engellilerin mesleki eğitim kursları sayesinde bir meslek öğrenerek rehabilitasyonu ile sonrasında işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak, Engellilerin bir işyerinde istihdam edilmesi, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojilerinin temin edilmesi ve Engelli bireylerin kendi yaşamının sorumluluğunu alabilen bağımsız bireyler olmasına katkıda bulunup, işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlamaktır. Başvuru yapmak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin İŞKUR İl Müdürlükleriyle görüşerek bilgi almaları tavsiye edilmektedir.
Destek Programı Başlığı:
Son başvuru tarihi: 18 Aralık 2019, Çarşamba (mesai bitimine kadar)
Eksiği olan projelerin eksiklerinin tamamlanması için son tarih: 30 Aralık 2019, Pazartesi