KOSGEB: KOBİ-GEL programı kapsamında Öncelikli İmalat Sektörleri ile Yazılım Firmalarına yönelik proje başına 1 milyon TL'ye kadar destek, son başvuru tarihi: 22.06.2018
 
KOSGEB, KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİ-GEL) kapsamında imalat sektöründeki KOBİ’lere yönelik olarak “İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” adlı bir proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Proje teklif çağrısı, aşağıda listesi bulunan İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinde ve Yazılım Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. KOSGEB, proje tutarının %30’una kadar teminat karşılığı erken ödeme (avans) imkanı sunmaktadır. KOSGEB, Proje Hazırlama aşamasında “Doktora ve Üstü Düzeydeki Öğretim Elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından” alınacak Danışmanlık Giderlerini de desteklemektedir. Başvuru yapacak KOBİ’lerin, henüz kayıt olmamışlarsa KOSGEB kayıt yaptırmaları veya kayıtları güncel değilse güncellemeleri gerekmektedir.
Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezince (SAÜSEM) belgelendirilmiş KOBİ Danışmanları: http://www.sausem.sakarya.edu.tr/2/3285/KOBI-DANISMANI-(Seviye-6)-MESLEGINDE-BELGELENDIRILMIS-KISILERIN-LISTESI
Proje teklif çağrısının Stratejik Öncelikleri: Başvuru Sahipleri, aşağıdaki önceliklerin bir veya birkaçını birlikte içerecek şekilde proje teklifi sunabilirler. Yazılım İşletmeleri için 6 Numaralı Strateji zorunlu, diğerleri ise seçenektir.
Son başvuru tarihi: 22 Haziran 2018, Cuma (saat: 23.59)
Online başvuru sistemi: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ (E-Devlet sistemi üzerinden giriş yapılıyor; KOSGEB Müdürlüklerinden bilgi alınması tavsiye edilmektedir.)