KOSGEB: Teknoyatırım Destek Programı kapsamında Ar-Ge Faaliyetleri sonucu geliştirilmiş Teknolojik Ürünlerin Yatırımına yönelik 5 milyon TL'ye kadar destek
 
 
KOSGEB, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM) Uygulama Esasları revize edilerek tekrar uygulamaya girmiştir. Destek Programının amacı, aşağıdaki listesi yer alan Desteklenen Teknoloji Alanlarındaki Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları Teknolojik Ürün Yatırımlarının desteklenmesidir. Program kapsamında Teknolojik Ürünü Geliştirenler (Teknolojik Ürünün Sahipleri) ve Kullanım Hakkını Sözleşme ile Sahibinden Devralanlar destekten yararlanabilmektedir. Destek programı kapsamında Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ürünlerin üretimi için proje başına geri ödemesiz (hibe) ve geri ödemeli olarak toplamda azami 5 milyon TL ve Orta-Düşük ve Düşük Teknoloji Alanlarındaki Ürünlerin üretimi için proje başına geri ödemesiz (hibe) ve geri ödemeli olarak toplamda azami 500 bn TL destek verilebilmekte olup destek tutarının %25’i kadar Erken Ödeme (Avans Ödeme) alma imkanı bulunmaktadır.
Online başvuru için: https://edevlet.kosgeb.gov.tr
(Online başvuru sisteminde oturum açma işlemini anlatan kısa sunum: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbg9JwfayX09v9lqrgdw)