MARKA: Ortak kullanıma yönelik Üretim ve Hizmet Altyapılarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
 
 
T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), TR42/19/ÜRETİM kodlu 2019 yılı “Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına” başvurular devam etmektedir. Destek programının amacı, bölgenin rekabet gücünün artırılması için bölgenin öne çıkan sektörlerinde, işbirliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve/veya geliştirilmesidir. Bu program kapsamında inşaat ve tadilat işleri desteklenen uygun maliyetlerdendir. Desteklenen diğer maliyet kalemleri hakkında bilgi aşağıda yer almaktadır. Proje başvurularında en az 3 işletmenin (mikro işletmeler hariç) iştirakçi statüsünde yer alması zorunludur. Bu program kapsamında bir başvuru sahibi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansına en fazla 1 projesi ile başvuru yapabilir.
Bu program kapsamında özel sektörün ortak kullanımına yönelik,
  • Tasarım,
  • Uygulama,
  • Prototip geliştirme,
  • Test,
  • Kalibrasyon,
  • Yaratıcılık,
  • Mükemmeliyet ve
  • Yenilikçilik
gibi alanlarda işbirliği merkezleri oluşturulup altyapı yatırımları yapılabilir.
Son başvuru tarihi: 24 Mayıs 2019, Cuma (saat: 23.59)
Taahhütnamenin teslimi için son tarih: 31 Mayıs 2019, Cuma (saat: 17.00)