Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından 5 farklı AB üyesi ülkeden ortak kurumlarla yürütülen “COOP for Empowering Youth”  (kısaca: COOP) projesinin uygulama süreci tamamlanmıştır.
 
Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı kapsamında “Stratejik Ortaklıklar” (Ana Eylem 2) başlığı altında Romanya Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen proje ortaklığı Türkiye’nin yanında Romanya, İspanya, İtalya, Slovakya ve Fransa’dan oluşmuştur.
 
Projenin konusu “Genç Girişimcilerin Desteklenmesi için Girişimcilik Alanındaki İyi Uygulamaların Transferi” olarak özetlenebilir. Projenin temel aldığı bağlam Fransa ve Belçika’da geliştirilen ve Slovakya’da da kullanılan “CAE - Coopérative d'activité et d'emploi” (İşbirliği ve İstihdam Faaliyetleri Kooperatifi – kısaca CAE) ismi verilen yenilikçi bir girişimcilik kooperatif modelidir. Bu model, piyasanın rekabetçi ve zorlayıcı koşullarından arındırılmış güvenli bir ortamda, kooperatif sunulan yasal destek ve rehberlik hizmetleri aracılığıyla, girişimci adaylarının iş kurma ve geliştirme süreçlerindeki sorumlulukları “üstlenmeyi” ve güçlüklerin “üstesinden gelmeyi öğrenerek” kendi iş projelerini test etmelerini sağlamaktadır. (Sitemizin ilgili bölümlerinde proje hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.)
 
Büromuz, bu yenilikçi CAE girişimcilik kooperatifi modelin Fransa’dan transfer edilerek yerel bağlama uyarlanması adına, İzmit Belediyesi bünyesinde oluşturulan “Genç Girişimciler Merkezi” (kısaca GGM) ile işbirliği içerisinde çeşitli faaliyetler yürütmüştür.
 
Eylül 2015 – Ağustos 2017 arasını kapsayan proje uygulama sürecinde yürütülen faaliyetler ve elde edilen çıktılar kısaca aşağıda özetlenmiştir. (Verilen bağlantıları tıklayarak pdf formatındaki proje çıktılarını indirebilirsiniz).
 
Faaliyet 1 Araştırma: Yerel Girişimcilik Ortamı Üzerine Alan Araştırması
 1. Her ortak için; 50 potansiyel genç girişimci, 20 adet son bir yıl içinde (2015 yılında) kurulan işletme sahibi ve 20 adet en az üç yıldır faaliyet gösteren küçük ve çok küçük ölçekli işletme sahibi/temsilcisi olmak üzere;
 2. Toplamda 600’e yakın anket uygulaması
 3. 6 ülke için yerel araştırma raporları
 4. Proje ortaklığı adına “Ortak Araştırma Sonuç Raporu”
 
Çıktı 1.1 - Ortak Araştırma Raporu (Türkçe) indirmek için resmi tıklayınız!
 
 
Çıktı 1.2 - Yerel Araştırma Raporu (İngilizce) indirmek için resmi tıklayınız!
 
 
 
Faaliyet 2 Yenilik Transferi: CAE Modelinin Yerele Uyarlanması İçin Pilot Uygulama
 1. Projede “alıcı” konumda bulunan 4 ülkede (Türkiye, İtalya, Romanya ve İspanya), ortak kurumlarca CAE modelinin yerel bağlama transferi ve uyarlanması için “Pilot Uygulama” süreçleri hayata geçirilmiştir.
 2. Pilot uygulama kapsamına 30 yaş altı potansiyel girişimciler dahil edilmiştir.
 3. Kocaeli’deki pilot uygulama süreci İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi ile işbirliği içerisinde yürütülmüştür.
 4. Kocaeli’de toplam 8 genç GGM bünyesinde iş fikirlerini test ederek sunulan bir dizi hizmetten ücretsiz faydalanmıştır. (Ofis, İnternet, eğitimler, danışmanlık ve koçluk, çalışma ağı, çalıştaylar vb.)
 
Çıktı 2.1 - CAE Destek Rehberi (Türkçe) indirmek için resmi tıklayınız!
 
 
Çıktı 2.2 - CAE Çalıştayı Sonuç Raporu (Türkçe) indirmek için resmi tıklayınız!
 
 
Çıktı 2.3 - Pilot Uygulama Sonuç Raporu (İngilizce) indirmek için resmi tıklayınız!
 
 
 
Faaliyet 3 Bilgi Havuzu: CAE Modelinde Sunulan Hizmetler
 1. CAE kooperatifinin genel özellikleri
 2. Girişimcinin süreçleri
 3. Sunulan hizmetler
 4. Sözleşmeler, haklar, sorumluluklar ev yükümlülükler
 5. Kooperatifin mali yönetimi gibi bir çok konuda teknik ve kullanışlı bilgi.
 
Çıktı 3 - CAE Hizmetleri Bilgi Havuzu (Türkçe) indirmek için resmi tıklayınız!
 
 
 
Faaliyet 4 CAE Modeli Öz-değerlendirme Yöntemleri
 1. CAE modelinin uygulayan kurumlar ve
 2. Bir CAE kooperatifinde işini geliştirmek isteyen girişimciler için çeşitli öz değerlendirme ve iş geliştirme araçları
 
Çıktı 4 - CAE Öz Değerlendirme Rehberi (Türkçe) indirmek için resmi tıklayınız!
 
 
 
 
Faaliyet 5 Yeni Girişimciler için Başlangıç (Start-up) Araçları Koleksiyonu
 1. Yerel Ulusal ve Uluslararası bağlamda girişimciler tarafından faydalanılabilecek çok sayıda program, uygulama, internet sitesi, belgeler, şablonlar vb. çok sayıda aracın derlendiği bir rehber.
 
Çıktı 5 - Başlangıç Araçları Rehberi (Türkçe) indirmek için indirmek için resmi tıklayınız!
 
 
 
 
Faaliyet 6 Yaygınlaştırma: Yerel/Ulusal/Uluslararası Yaygınlaştırma Faaliyetleri
 1. Her ortak ülkede ikişer adet “Yerel Yaygınlaştırma Seminerleri”
 2. Kocaeli’de toplam 110 kilit kişiye doğrudan erişim
 3. Ankara’da ulusal çapta iyi uygulamalar çalıştayı
 4. İnternet sitesi ve sosyal ağlar gibi çeşitli yaygınlaştırma araçları kullanılarak proje çıktılarının sürdürülebilir kullanılmı hedeflenmiştir. Yaygınlaştırma faaliyetleri detayı için Yaygınlaştırma Raporu çıktısını inceleyiniz.
 
Çıktı 6 - Proje Yaygınlaştırma Raporu (İngilizce) indirmek için resmi tıklayınız!
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu proje, Avrupa Komisyonu desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın, yalnızca yazarın fikirlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, yayında geçen bilginin herhangi bir yerde kullanılmasında sorumlu tutulamaz.
2015-1-RO01-KA202-015094
 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
2015-1-RO01-KA202-015094