TÜBİTAK: Sanayi Doktora Programı Desteği
 
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2244 kodlu Sanayi Doktora Programı kapsamında 2019 yılı çağrısına başvurular başlamıştır. Çağrının amacı ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı-sanayi işbirliğinin geliştirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda firmaların ihtiyaçları merkeze alınacak, firmalar ile işbirliği içinde kritik doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi sağlanacaktır. Özel Sektör Kuruluşu ve Bursiyerlerin, doktora mezuniyeti sonrası istihdam edilme konusunda Bursiyerlerin doktora eğitimlerinin 7. dönemine kadar mutabakat sağlayarak 3 yıl boyunca istihdam taahhütünü kesinleştirmesi beklenmektedir. Bursiyer adayları Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğihükümlerine göre ilgili Üniversite/Araştırma Altyapısı tarafından özel sektör kuruluşları ile istişare sonucu belirlenir ve TÜBİTAK’a raporlanır. Proje kapsamına dahil edilecek Doktora Öğrencileri (Bursiyerler) destek kararının verildiği eğitim öğretim yılını takip eden dönemler içerisinde belirlenerek TÜBİTAK'a iletilebilir.  Bir projede 10’dan fazla olmamak kaydıyla, bir Özel Sektör Kuruluşunun bu çağrı kapsamında desteklenecek toplam doktora öğrenci sayısı 25’den fazla olamaz. Ayrıca, tüm çağrılar kapsamında desteklenecek toplam aktif doktora öğrenci sayısı Özel Sektör Kuruluşu başına 50’den fazla olamaz.
Uygun Modeller:
Destek unsurları:
Son başvuru tarihi: 13 Aralık 2019, Cuma
Duyuru ve Çağrı Metni için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/icerik-2244-sanayi-doktora-programi
Online başvuru sistemi: https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm