TÜBİTAK: STR Analiz ve DNA İzolasyon Kitlerinin Geliştirilmesi konulu Ar-Ge Proje Teklif Çağrısı
 
 
 

TÜBİTAK, “1007 kodlu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı” kapsamında “Adli Uygulamalarda Kullanılabilir STR Analiz ve DNA İzolasyon Kitlerinin Geliştirilmesi” konulu bir proje teklif çağrısı ilan etmiştir. Çağrının amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü için kişisel kimliklendirmede, babalık tayininde, atasal bağlantıların tayininde kullanılabilecek yüksek doğruluk derecesine sahip DNA izolasyon ve STR analiz kitlerinin geliştirilmesidir. Projeler 2 aşamada sunulmaktadır. İlk olarak 1. Aşamada Proje Önerileri alınmakta ve uygun bulunan önerilere dair 2. Aşamada Proje Önerileri hazırlanması istenmektedir. TÜBİTAK 1007 Programı, Kamu Kurumlarının (Müşteri Kurum) ihtiyaç duydukları alanda Ar-Ge çalışması yürütülmesi için TÜBİTAK aracılığıyla Ar-Ge faaliyetini yürütecek olan kurum, kuruluş ve işletmelerin desteklenmesini sağlayan bir programdır. Çağrı kapsamında desteklenecek olan projede geliştirilecek bileşenlerin tasarım ve üretiminin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, bir Özel Kurulun projenin yönetimi ve koordinasyonunu üstlenmek üzere Proje Yöneticisi Kuruluş (PYÖK) olması gerekmektedir. Proje tekliflerinde birden fazla Özel Kuruluş olması durumunda biri PYÖK diğerleri Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) (proje ortağı) olmalıdır. Proje kapsamında geliştirilecek olan kit ve cihazların deneme, validasyon (IS0/IEC 17025'e göre), optimizasyon ve performans testleri Müşteri Kurumun (Emniyet Genel Müdürlüğü) belirleyeceği en az 3 akredite laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Buna ilişkin organizasyon, gerekli altyapı ve uzman desteği Müşteri Kurum tarafından sağlanacaktır. Potansiyel başvuru sahiplerinin başvuru yapmadan önce çağrıdan sorumlu ilgili TÜBİTAK personeli ile görüşerek bilgi alması tavsiye edilmektedir.

Son başvuru tarihi: 22 Eylül 2017, Cuma (saat: 17.30)

İmzalı belgelerin teslimi için son tarih: 29 Eylül 2017, Cuma

Çağrı Metnihttps://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/egm_dna_str_cagridokumani.pdf 

TÜBİTAK’ın ARDEB 1007 programı ile ilgili internet sayfası: http://goo.gl/LnG3WQ   

Online başvuru sistemi: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/